Klik på dit valg af rum.

Vi dækker både Vestjylland, Sydsjylland, Nordsjylland og midtjylland.

Vi er placeret så du kan komme til os fra hele Jylland på ca. under 1 time.

Lager med adgang 24/7 tempereret lokaler

fra 3,25 m3 / 1,3 m²
til 25 m3 / 10 m²